Анализ на S&P 500 - фондовите пазари продължават да се търгуват смесено
Фондовите пазари продължават да се търгуват смесено