Фондовите пазари продължават да падат. Анализ на S&P 500