Видове графики - TrendlineBG Signals
Go to top

Видове графики

Видове графики

 

Графиките показват движението на цените на валутните двойки. Графиките може да използвате, за да следите текущите цени на валутните двойки. Също така да правите изследвания на база минали данни, които графиката ви предоставя. Във Форекс търговията се използват следните видове графики: линейна, барова и японски свещи.  

Line Chart(линейна графика)

Видове графики

Основната графика е линейната, защото тя представлява само цените на затваряне за определен период от време. Линията се формира чрез свързване на цените на затваряне на времевата рамка. Въпреки това липсва визуална информация за обхвата на търговия, както и за най-високите и най-ниските стойностите на цената в определен период.

Видове графики

 

Барова графика

Видове графики

Баровата графика представлява серия от линии, които показват ценовия диапазон в определен период от време. Показват цена на отваряне, цена на затваряне, най-висока и най-ниска стойност на цената в даден диапазон, както и самия диапазон.

Всеки един бар се състои от една вертикална линия, която представлява разстоянието от най-ниската до най-висота стойност за периода. Има по една хоризонтална линия от лявата страна показваща цената на отваряне и една хоризонтална отдясно показваща цената на затваряне.

Видове графики  

Японски свещи

Видове графики

Те са създадени на основата на баровата графика, но затварят разстоянията от отваряне до затваряне в правоъгълник, който се оцветява в различен цвят. Прието е тялото на възходящите свещи да се оцветява в цвета на фона, а тялото на низходящите в противоположния на фона цвят.

Видове графики

Баровете и свещите дават една и съща информация, но свещите са визуално по-комфортни.