Видове поръчки - TrendlineBG Signals
Go to top

Видове поръчки

Видове поръчки

 

Това е една статия за най-често срещаните видове поръчки достъпни за платформата MT4 и как да ги използваме правилно. Ще разгледаме накратко следните видове поръчки:

 • Пазарна поръчка (Market  Execution )
 • Стоп Поръчка (Buy Stop, Sell Stop)
 • Лимит Поръчка (Buy Limit ,Sell Limit)
 • Стандартни Изходи : Stop Loss и Take Profit

Ще  илюстрираме методите и причините за използването на всеки вид, заедно с техните предимства и недостатъци.

Пазарна поръчка

Пазарната поръчка  е най-често срещана от всички видове поръчки и се използва, когато искате да изпълните сделка  незабавно по пазарна цена, директно на Вашия екран. Ако ще купувате валутна двойка, ще купувате по цена  „купува“, ако ще продавате  валута, ще продавате на цена „продава“.

Съвет: Пазарната поръчка, може да бъде поставена по различен начин:

 • Можете да кликнете два пъти върху дадена валутна двойка в прозореца Market Watch.
 • Можете да използвате – Инструменти / Нова поръчка.
 • Можете да натиснете F9
 • Може да кликнетес десен бутон  върху графиката на валутната двойка – Търговия /Нова поръчка.

Пазарна поръчка:

видове поръчки

 

Плюсове на пазарните поръчки

Този тип поръчка е подходящ за случаите, в които искате да сте на пазара моментално, без съмнение. Моменталното изпълнение е много важно, пазарните поръчки са най-популярната форма за влизане в сделки. Поради ликвидността във Forex, пазарните поръчки обикновено се изпълняват  по желаната  цена,  с минимален слипидж, рекотиране или грешки.

Пазарно затваряне: Затваряне на  сделките на пазара

Има няколко начина да затворите сделката моментално (на пазар). Може да кликнете с десен бутон върху “symbol”  на терминала на Вашата платформа и след това „Close order”.

видове поръчки

 

Може директно да кликнете върху „X” в края на терминала и да затворите сделката веднага.

видове поръчки

 

Друг вариант е да кликнете два пъти с ляв бутон върху сделката и след това натискате „ Close by Market”

видове поръчки

 

Прозорецът, който се отваря прилича много на прозореца за незабавна пазарна поръчка , но сега там има бутон в жълто,чрез който се затваря сделката.В случая имаме продажба при USD/JPY, следователно ще затворим позицията на цена 101.850 (цена „ASK”, по-високата цена).Това е така, защото продаваме на по-ниската цена (“SELL” или „BID”), а затваряме сделката на по-високата цена (“BUY” или “ASK”).  Ако натиснете бутона в жълто, Вашата поръчка ще бъде незабавно затворена на текущата пазарна цена.

Чакащи/отложени  видове поръчки

За разлика от пазарната поръчка, отложената се поставя над/под текущата пазарна цена, в зависимост от очакванията Ви за това на къде ще се движи пазара.nИма два вида чакащи поръчки: Стоп  и лимит поръчки. Същите могат да се използват както за вход в сделка, така и за изход от такава. Отложените поръчки за изход от сделка биват:

Stop Loss – Отложена поръчка за ограничаване на загубата. Затваря сделката на предварително определена загуба.

Take Profit – Отложена поръчка за затваряне на сделката на предварително определена печалба.

Ще разгледаме тези поръчки  след като видим чакащите поръчки за вход в сделка.

Стоп  Поръчки за влизане в сделка

Стоп поръчките за влизане в сделка биват:

Sell Stop – Отложена поръчка за продажба, поставя се на цена по-ниска от текущата.

Buy Stop – Отложена поръчка за покупка, поставя се на цена по-висока от текущата.

Стоп поръчките се използват най-често за търгуване на пробив на ниво. Те се изпълняват, когато текущата цена достигне нивото, на което е поставена поръчката,или на по- лошо ниво. Имайте предвид, че много често ще бъдат изпълнени на по-лоша цена от колкото сте задали.

Пример за Sell Stop поръчка:

видове поръчки

 

В този пример се посочва в полето тип – чакаща поръчка (Pending Order), вместо пазарно  изпълнение, и вида на поръчката (в примера е  посочен Sell Stop), при цена 1.11642. На тиковата графика точката за  влизане е сива линия на 0,6 пипса под пазарната цена ( цена “BID”).

Предимства:

 • Сигурни сте, че ще се включите в движението във тази посока.
 • Използва се при стратегии с които се търгува пробив на ниво.

Недостатъци:

 • Съществува риск от това да влезете в сделка в края на движението.
 • Има трейдъри, които обичат да контрират пробивите, което означава, че те поставят лимитирани поръчки в обратната посока , надявайки се, че нивото  може да задържи цената.
 • Често се изпълняват на по-лоша цена от зададената.

Лимит поръчки за влизане в сделка:

Лимит поръчките за влизане в сделка са следните:

Sell Limit – Отложена поръчка за продажба,поставя се на цена по-висока от текущата.

Buy Limit – Отложена поръчка за покупка, поставя се на цена по-ниска от текущата.

Лимит поръчките се използват най-често за търгуване на връщане от ниво. Изпълняват се, когато пазарната цена достигне нивото на поръчката. Може да се изпълни и на по-добро ниво, когато по време на висока волатилност цената прескочи нивото на лимитираната поръчка.

Пример за Buy Limit поръчка:

видове поръчки

 

Тук избираме Pending Order след това Buy Limit и поставяме поръчката на 1,11631- 2,6 пипса под текущата пазарна цена.

Предимства:

 • Ефективни са за търгуване на връщане от ниво.
 • Често се изпълняват на по-добра цена от зададената.

Недостатъци:

 • Понякога този тип поръчки не биват активирани и ние оставаме само наблюдатели на движението в нашата посока.
 • Поставянето на лимит поръчки на нива на подкрепа или съпротива може да създаде проблем, когато тези нива биват пробити. По този начин влизаме в сделка, когато пазара е срещу нас.

Видове поръчки за изход от сделка

Както казахме в началото на статията отложените поръчки за изход от сделка са Stop Loss и Take Profit.

Stop Loss се използва за изход от сделка на предварително определена загуба. Добре е когато видите сигнал за сделка, да имате точна и ясна представа, къде бихте излезли от сделката на евентуална загуба.

Пример за Buy Limit и Stop Loss Поръчки:

видове поръчки

 

Примерът е от дневна графика на валутната двойка EUR/USD. Тук имаме отложена поръчка за покупка на цена под текущата (Buy Limit). Идеята е че когато пазара достигне до това ниво е много вероятно да смени посоката и да върне от там. Ако все пак не се получи така, а цената пробие нивото и продължи надолу, имаме Stop Loss, който да ограничи загубата, защото по една или друга причина анализът не се е получил.

Как се настройва Stop Loss?

видове поръчки

 

Това е същият прозорец, чрез който се пускат пазарните и отложените поръчки. В полето Stop Loss настройваме цената отговаряща на нивото където искаме да си поставим стопа, където идеята за сделка се разваля и не искаме да губим повече пари. Имайте предвид, че може да се зададе само цена, не може да се настрои на определени пипсове, например 100 пипса от нивото на сделката. По същество, Stop Loss също е стоп поръчка, така че има голяма вероятност по време на силна волатилност да бъде прескочен от цената и да реализирате по-голяма загуба от колкото сте предвидили. Ако сделката е печеливша, може стопа да се премести на положителна територия и да сте спокойни, че от тази сделка не може да загубите. Разбира се не трябва да се избързва и стопа да се мести твърде рано, защото има опасност пазара да направи корекция, да закачи стопа и след това да продължи в посоката на сделката, но без Вас.

Предимството на Stop Loss, е че ограничава загубата и много често спасява сметката от зануляване, особено когато се търгува с не съобразени спрямо размера на капитала обеми. Начинаещите трейдъри допускат грешка, като поставят стопа твърде близо до нивото на вход от страх да не загубят много. В крайна сметка обаче точно това се случва, защото пазара прави корекции, пуска опашки, обира стопове и след това продължава в същата посока.

Take Profit

Take Profit е отложена поръчка, която да затвори сделката вместо нас на предварително определена печалба.

Стана ясно, че без Stop Loss е твърде рисково да се търгува, добре е обаче да имате и ясна представа за целевата печалба.

видове поръчки

 

Примерът е от четири часова графика на валутната двойка USD/JPY. Тук имаме активна сделка на продажба със ясно определени Stop Loss и Take Profit. Обърнете внимание, че поръчката за ограничаване на загубата е поставена над опашката от последния локален максимум, докато Take Profit е поставен на ниво от предходен локален минимум. Тоест стопа се поставя над обашките, а профита се поставя по тела на свещите.

Как се настройва Take Profit?

видове поръчки

 

От същият прозорец, от който се пускат поръчките, се настройва и Take Profit. В полето Take Profit  настройваме цената отговаряща на нивото където искаме да си поставим поръчката за прибиране на печалба. Примерът е с отложена поръчка Sell Stop и поставени Stop Loss и Таке Profit. Нивата на поръчките са твърде близо една до друга, за целите на примера. В ляво на тиковата графика виждате как са подредени поръчките. Тук също може да се зададе само цена на поръчката в абсолютна стойност, не може да се настройва с определен брой пипсове. По същество Take Profit е лимитирана поръчка, така че има вероятност цената да я прескочи, в този случай обаче това е добре, тъй като ще бъде изпълнена на по-добро ниво, на по-голяма печалба.

Хубавото на Take Profit е, че ще затвори сделката на предварително определена печалба. Застраховате се срещу евентуално връщане на цената и удряне на стоп. Негативен е фактът, че в някои случаи Take Profit ще бъде достигнат и подминат, а вече няма да сте в сделка, ще пропуснете печалби.

Промяна на  Stop Loss и Take Profit

Има няколко варианта за промяна на стоп и профит. Най-бързият, е да кликнете с левият бутон на мишката върху пунктираната линия, която обозначава стопа или профита и да плъзнете до желаното от Вас ниво, трудно е обаче да се настрои на точно определена цена.

видове поръчки

 

Друг метод е да кликнете два пъти с левият бутон на мишката върху S/L или T/P (обозначени са със стрелка по- долу на примера)на терминала на платформата. Ще се покаже прозорец , от който може да настроите стопа и профита с точност до десета от пипса. След като определите новите нива на стоп и профит, кликвате върху „Modify”.

видове поръчки

 

Обобщение

С практиката ще се научите да боравите с отложените поръчки бързо и лесно, те ще Ви помагат за по-прецизна търговия.

Най- важното, което трябва да запомните:

 • Sell Stop и Buy Limit се поставят под текущата пазарна цена.
 • Sell Limit и Buy Stop се поставят над текущата пазарна цена.
 • Sell Stop, Buy Stop и Stop Loss са стоп поръчки и при висока волатилност на пазара е много вероятно да бъдат прескочени и активирани на по-неизгодни нива от тези, които сте задали.
 • Sell Limit, Buy Limit и Take Profit са лимит поръчки и също могат да бъдат прескочени от цената по време на волатилен пазар. Тогава ще бъдат активирани на по-изгодни нива.

Заключение

След като знаете различните видове поръчки (пазарна, стоп, лимит), и  правилно ги използвате, можете по-добре да изпълните  намеренията си за това как да влизате и излизате на пазара най-добре. Има плюсове и минуси за всеки тип поръчки  и те могат да се научат само от практиката. В края на краищата може да предпочетете един вид изпълнение пред останалите. Може да използвате гъвкава комбинация от видове поръчки в зависимост  от пазарните условия.