Драги е спокоен за инфлацията
Драги е спокоен за инфлацията – как реагира EURUSD