Eврото е по-силно от долара отново. Очите към Фед тази седмица.