ЕЦБ, CPI от САЩ и минутите на FOMC на фокус
ЕЦБ, CPI от САЩ и минутите на FOMC на фокус