Златото отстъпва на фона на инфлационните данни и риск апетита
Златото отстъпва на фона на инфлационните данни и риск апетита