Капиталовите пазари нарастват.
Капиталовите пазари нарастват. Притесненията за търговска война явно намаляват