Може ли геополитическото напрежение да афектира пазара на петрол?
Може ли геополитическото напрежение да афектира пазара на петрол?