Несигурност на пазарите в Деня на благодарността, но вярата в зелените пари остава