Пазарите на акции се възползваха от обратния завой, който ЕЦБ направи
Пазарите на акции се възползваха от обратния завой, който ЕЦБ направи