Пазарите отбелязаха бърз взрив на волатилността след коментарите на Пауъл
Пазарите отбелязаха бърз взрив на волатилността след коментарите на Пауъл