По-добрият от очакваното БВП на САЩ успокои пазарите
По-добрият от очакваното БВП на САЩ успокои пазарите