Предварително позициониране на FX пазара за дивата сряда. Доларът на фокус