Разпродажбите на USD се разширяват. Какви ще са рисковете през 2020 г.?
Разпродажбите на USD се разширяват. Какви ще са рисковете през 2020 г.?