Ще продължи ли ралито на доларовия индекс?
Ще продължи ли ралито на доларовия индекс?