Заглавията за рецесия в БВП могат да изпратят GBP/USD до нови дъна
Заглавията за рецесия в БВП могат да изпратят GBP/USD до нови дъна