Само USD/JPY се покачва в смесената търговия
Само USD/JPY се покачва в смесената търговия