След удрянето на 13-месечен връх, долара остава на фокус
След удрянето на 13-месечен връх, долара остава на фокус