Суровият петрол разшири спада заради тревогите по предлагането
Суровият петрол спада заради тревогите по предлагането