Суровият WTI петрол продължава да танцува около големи нива
Суровият WTI петрол продължава да танцува около върховете