Такси и комисионни - TrendlineBG Signals
Go to top

Такси и Комисионни

Такси и комисионни

 

За много трейдъри спреда е най- важния сравнителен критерий за избор на брокер, но той не е единствен. Чрез избирането на посредник с по-нисък спред можете значително да олесните избора си. За повече информация по темата, моля прочетете статията ни за разходи по сделката: спредови и комисионни.

Разходите за сделката може да изглеждат минимални в сравнение с печалбите, но за дълъг период от време оказват влияние върху общия резултат. Колкото повече сделки се пускат, толкова повече разходи има за тях. В крайна сметка разликата в спреда между различните брокери, може да направи печеливша или губеща Вашата стратегия. Скалпирането например се влияе най-много от спреда. Докато чакате да избиете спреда в единя брокер, в другия вече може да сте затворили сделката на печалба. Разходите по сделката, са като разходите за правене на бизнес.

Такси и комисионни за обикновен брокер:

Транзакционни разходи = спред(ASK – BID)Такси и комисионни

Важно е да се отбележи, че ECN брокерите предлагат много по-ниски спредове от другите, но бъдете внимателни защото може да начисляват комисиона за всяка сделка, и то при отваряне и затваряне на сделката. В този случай към транзакционните разходи се начислява и комисионната.

Такси и комисионни за  ECN брокер:

Транзакционни разходи = спред + комисиона

Колкото почече всички ние търсим брокери с по-ниски транзакционни разходи, толкова повече ги насърчаваме да намалят спредовете и комисионните, за да са конкурентно способни.

Суап

Спреда и комисионната са най-голямата част от транзакционните разходи. Но има и още една такса, която се начислява при търговията. Суапа представлява такса за пренос на позиция от днес за следващият ден. Ако държите сделка след 24:00 часа местно време, сметката Ви ще бъде кредитирана или дебитирана с определена сума пари в зависимост от това с какъв обем сте в сделка, дали сте купили или сте продали и коя валутна двойка.

   Суапа се определя от лихвеният диференциал между двете валути. Ако купувате валута с по-висок лихвен процент, нетната разлика ще бъде положителна и към позицията Ви ще се начисли определена сума пари, тоест Вие ще спечелите от суап. Ако продавате валута с по-висока лихва, нетната разлика ще бъде отрицателна и към позицията Ви ще се начисли отрицателен суап, тоест ще загубите. Размера на суапа се определя от големината на позицията, с колкото по-голям обем сте в сделка, толкова повече пари ще Ви се начисляват или отчисляват към позицията. Ако решите да оставяте насрещни позиции за следващите дни, с други думи да се заключите, имайте предвид, че винаги положителният суап е ПО- МАЛЪК от отрицателният, а това бавно, но сигурно ще намалява сметката Ви. Освен това не всички брокери се съобразяват със лихвения диференциал и обявяват различен суап, от този който е в действителност. Сравнете таксите за суап в различните посредници, за да изберете възможно най-изгодния вариянт за Вас. Аз съм виждал брокери, при които няма положителен суап при нито една валутна двойка, това е индикация, че нещо не е наред. А щом правят манипулации с нещо толкова дребно, какво остава за изпълнението на сделките, за удрянето на стопове и т.н..

Начини да се избегне суапа

Има три начина да спестим плащането на суап:

  1. Такси и комисионниТърговия в посока на положителния суап.

Можете да търгувате само в посоката, в която ще Ви се начисли положителен суап. Разбира се, ако анализа и стратегията Ви го позволяват. Положителния суап не трябва да Ви привлича до такава степен, че да пускате сделка заради него.

  1. Търговия в рамките на деня

Може да избегнете суапа като затваряте сделките преди 24:00 часа.

  1. Откриване на ислямска сметка

Някои брокери предлагат сметки освободени от суап, това е опция предлагана на мюсюлмаски клиент и е изцяло в съответствие с ислямските закони в разбирания.