Търговски стил - TrendlineBG Signals
Go to top

Търговски стил

Търговски стил

 

Трите най- популярни класификации на търговски стил са Day Trading”, “Swing Trading”, “Position Trading”.

1. “Day Trading”: търговиски стил, при който търговията се извършва в рамките на деня. Не се държи позиция за следващият ден, а се затваря вечерта, известен е още като „Intraday Trading”

2.“Swing Trading”: целта на този търговски стил е да се хванат краткосрочни и средносрочни движения. Позициите се държат от няколко часа до няколко дни и дори седмици.

3.“Position Trading”: стил при който сделките са по-дългосрочно ориентирани, целта е да се изтъргуват по-големи движения, като основанията са предимно фундаментални.

Всеки метод има своите предимства и недостатъци, последователи и критици. Ние ще се опитаме да дадем безпристрасно описание на всеки.

Трябва да се има предвид, че всички времеви рамки са идентични и едни и същи модели се образуват на различните периоди. Определящи атрибути на различните методи са:Търговски стил

 • Честота на търговията.
 • Продължителност на търговията.
 • Времева рамка използвана за идентифициране на тренда.
 • Експозиция.
 • Управление на парите и други

Day Trading

Трейдърите практикуващи този търговски стил влизат и излизат от сделка в рамките на деня. Те нямат за цел да търгуват непременно цял ден или да държат сделките от сутрин до вечер. Те по- скоро се стремят да правят сравнително бързи печалби с не голям брой сделки по време на различните сесии през деня. Основните времеви рамки за сигнали и модели за търговия са от М1 до H1, като може да се търси потвърждение и на по- голям период. По отношение на управлението на парите, те имат по- малки целеви печалби и разбира се по- малки стопове, което им позволява търговия с по- големи обеми. Тъй като честотата на търговия в рамките на деня изисква повече време за следене на пазара, трейдърите практикуващи този стил прекарват по-дълго време в активно участие на пазара, отколкото трйдърите търгуващи по другите два метода. Това изисква повече психическа и физическа стабилност, както и навременна реакция, за да се отговори на бързо променящите се пазарни условия. Точността и бързината са от жизненоважно значение при този стил на търговия.

Положителни страни

 • По-раткосрочните сделки намаляват вероятността от неблагоприятни икономически събитя.
 • Потенциал за по- бърза печалба.
 • Малките стопове позволяват търговия с по- големи обеми, което е и предпоставка за по- големи печалби.

Отрицателни страни

 • Спреда има повече влияния върху общата печалба.
 • Честотата на търговия, може да се окаже натоварваща и разсейваща, особено за начинаещи трейдъри или за хора с други ангажименти.
 • Кратките пазарни цикли и модели са по-трудни за идентифициране.

Swing Trading

Суинг трейдърите се стремят да реализират няколко сделки на седмица, не на ден, както дневните търговци. Сделките от такъв тип са обикновено от ден, два до един месец. Времевите периоди, на които се следи за сигнали са основно H1 и H4, с потвърждение от дневна и седмична графика. Търговията е с по- големи стопове и профити, които могат да се базират на предишни локални минимуми и максимуми, както и на точки на подкрепа и съпротива. По-големият риск при този стил изисква по- голям капитал за търговия. Суинг трейдърите не трябва да прекарват толкова време пред екрана или да реагират толкова бързо на промяната на пазара, но трябва да са също толкова умни, дисциплинирани и съсредоточени.

Търговски стилПоложителни страни

 • Спреда не оказва голямо влияние върху общият резултат.
 • Честотата на търговия не е толкова интензивна, както при “Day Trading” , което позволява повече свободно време.
 • Може да имате постоянна работа и да отделяте по 2- 3 часа за настройки на търговията.
 • Стреса е значителнопо по-малък в сравнение с дневната търговия.

Отрицателни страни

 • Сделките са изложени на риск от неочаквани икономически данни.
 • Размера на стоповете е по- голям в сравнение с този при дневната търговия.

Position Trading

При този метод сделките могат да бъдат активни от няколко дни до няколко месеца и дори повече. Позиции могат да се пускат и по време на корекции на основното движение (добавяне към позиция). Трейдърите се стремят да пуснат няколко сделки на месец. Търсят сигнали за сделки на по- големи времеви периоди: дневна графика, седмична графика и месечна графика. По – прецизен вход в сделката може да се търси на часовите графики. По отношение на стопове и профити този стил предполага да се предвиждат стопове в размер на 400 – 500 пипса, а целева печалба в размер на над 1000 пипса. Както и при другите стилове, тук също може стоповете и профитите да се поставят на локални върхове и дъна, с тази разлика, че ще се търсят на по- голяма времева рамка.

Предимства

 • Спреда влияе минимално върху общият резултат.
 • Отнема малко време за търговия, може да имате редовна работа и други занимания.
 • Нужни са няколко часа на седмица за анализ на пазара и настройка на търговията.
 • Стреса е най- малък в сравнение с другите стилове.

Недостатъци

 • Големи стопове, които могат да намалят сметката драстично, особено ако не са съобразени обемите спрямо капитала.
 • Поради дългият период на активност на сделка, някои трейдъри могат да се привържат емоционално към определена позиция и да не забележат, че тенденцията вече не е в тяхната посока.

Обобщение

Никой търговски стил не е по-малко или повече рисков, не е по-печеливш или по-губещ от другия. Добрият трейдър може да извлече ползи от всеки стил на търговия, докато лошият би постигнал точно обратното. Всеки стил изисква дисциплина и емоционална стабилност. Необходими са точно и ясно определени стопове и профити.

Всички имат различни нива на стрес. Твърди се, че дневната търговия е най-стресова заради времето прекарано пред екрана и неоходимостта от бърза и адекватна реакция. Трейдърите практикуващи този стил обаче  казват точно обратното, че спят по-добре, когато нямат позиция на пазара и не се притесняват, че докато спят ще загубят пари.

Всеки сам трябва да определи кой стил е най-подходящ за него. Да вземе под внимание лични качества, като емоции и стрх. Добре да прецени възможностите си по отношение на риска и размера на капитала, с който ще търгува. Времето с което разполага също е от значение.

В крайна сметка е препоръчително да се пробва всеки търговски стил за определен период от време и да се прецени кой е най- подходящ.