Инвеститорите насочват фокуса си към Банката на Канада и ЕЦБ