Ходът на BoJ помогна за ралито на йената и акциите
Ходът на BoJ помогна за ралито на йената и акциите