Ще продължи ли натискът върху основните индекси?
Ще продължи ли натискът върху основните индекси?