PBoC намали RRR с 1% за някои банки, за да освободи нови средства