USD остава в режим на корекция, очаквайки някакви нови стимули
USD остава в режим на корекция, очаквайки някакви нови стимули