USD/CAD удари месечно дъно. Ще видим ли още загуби за USD?
USD/CAD удари месечно дъно. Ще видим ли още загуби за USD?