VSA Signals - TrendlineBG Signals
Go to top
VSA Signals

 VSA Signals

VSA Signals

Какво е VSA?

Повечето трейдъри в световен мащаб познават два широко разпространени подхода за анализ на Форекс пазара. Това са именно фундаменталния и техническия анализ. Всеки анализ използва различни методи. Най-общо казано фундаменталният се занимава с въпроса защо нещо на пазара ще се случи.  Техническият анализ по-скоро отговаря на въпроса кога ще се случи.

VSA e трети подход, който съчетава най-доброто от техническия и фундаменталния анализ . Той отговаря едновременно на въпросите “защо” и “кога”.

Защо работи VSA?

Най-надеждният начин за печалба на финансовите пазари, е когато знаеш какво правят големите пазарни участници – централни банки, търговски банки, правителствени фондове и други големи финансови институции. Това са основните участници на пазарите, които определят потоците от ордери и поради една или друга причина движат пазара в определена посока. Техните  действия са със спекулативен или търговски характер, а ресурса, с който разполагат е неограничен.

Когато големите пазарни участници се включат на пазара, той показва голям обем на търговия и обратно, когато обема на пазара е нисък, то по-скоро “големите пари” се въздържат от търговия.

От тук следва да сe направи извод, че за да разбереш какво правят “големите играчи”, не е достатъчно да гледаш само графиката, а трябва да следиш ценовото движение заедно с обема на търговия.

Казано накратко…

VSA е единственият начин наистина да се разбере защо и какво се случва на пазара. Простото разбиране на основите на този метод е в състояние да увеличи ефективността на твоята търговия като професионален трейдър.

Търгувай заедно с големите играчи, а не срещу тях – и винаги ще бъдеш на печалба!

  • Всички
  • Trend Following Signals
  • VSA Signals
  • Приключени Сделки-VSA Signals